Visar: 1 - 8 av 8 artiklar

Att köpa en familjekatt

Att ha en katt kan vara helt fantastiskt, men det finns en hel del att tänka på innan familjen skaffar en katt. Det finns många saker som behöver införskaffas när en katt ska köpas. Det är allt från kattlåda till kattmat. Ett tips är att även skaffa en kattlucka så att katten, som är ett …

Få din familj att äta hälsosam mat

Hälsan hos din familj är mycket viktig och därför ska inte goda matvanor underskattas. De familjer som brukar äta tillsammans regelbundet tenderar att vara hälsosammare och ha bättre matvanor. Så därför är det bra att se till att äta tillsammans med familjen för att skapa dessa hälsosamma matvanor. Vänd dig till Linas Matkasse Kom ihåg …

Ekonomi och familjeliv

Ekonomi och pengar är en stor del i en familj. Det är grundstommen för att få livet att praktiskt gå ihop. Barn kostar pengar och kan göra att ekonomin blir ansträngd. Men genom att vara ekonomisk kan vardagsekonomin bli mer hållbar. Ett av de enklare sätten för att göra ekonomin mindre sårbar är att ha …

Ständig gestalt

Finns det någonting som formar oss människor i samma utsträckning som familjen?
Det finns precis som med allt annat undantag även här men de flesta av

Den oundvikliga övergången

Familjen är en väl understruken ytterlighet oavsett om gemene man vill det eller inte. Det är ett begrepp starkt besläktat med närhet och kärlek. Det

Hand i hand

Det är svårt att ge en entydig definition på vad familjen egentligen är för något. Den ser mer eller mindre liknande ut jorden runt men precis som all

Delat landsskap

Hur en familj ser ut och vad den förknippas med råder det stor variation på. Om det görs en numera klassisk Google sökning på begreppet familj dyker d

Ett varierande budskap

När det kommer till fenomenet familj står kultur och religion för två av de mest påverkande faktorerna. Det pratas till och med ofta om en familjekult