Nya Inlägg

Ständig gestalt

Finns det någonting som formar oss människor i samma utsträckning som familjen?
Det finns precis som med allt annat undantag även här men de flesta av

Läs mer »

Hand i hand

Det är svårt att ge en entydig definition på vad familjen egentligen är för något. Den ser mer eller mindre liknande ut jorden runt men precis som all

Läs mer »

Delat landsskap

Hur en familj ser ut och vad den förknippas med råder det stor variation på. Om det görs en numera klassisk Google sökning på begreppet familj dyker d

Läs mer »

Ett varierande budskap

När det kommer till fenomenet familj står kultur och religion för två av de mest påverkande faktorerna. Det pratas till och med ofta om en familjekult

Läs mer »

Den lokala kännedomen

Familjen blir både de vi genom livet lär känna bäst och vice versa. Det uppstår lätt en inbillning i att kännedom uppstår vid de stora och livsavgöran

Läs mer »

Galleri

Du kan använda detta mejl för att ställa frågor.