Finns det någonting som formar oss människor i samma utsträckning som familjen?

Det finns precis som med allt annat undantag även här men de flesta av oss spenderar nästan hela sin tid under första tiden av uppväxten uteslutande med våra föräldrar. Dessa grundläggande pusselbitar är de första vi ser, följer samt vänder oss mot. Det här har redan förberetts under tiden i magen då en inlärning av omgivande röster sker. Det är sedan dessa som i sin tur känns igen när vi för första gången på riktigt är ute i den fysiska världen. Familjens påverkan är från början oerhört tydlig och vid lämpligt utförande även av väldigt stor vikt.

Vi spenderar med andra ord väldigt mycket tid med familjen i början. Den fungerar därmed som en slags första institution och denna har stor inverkan oavsett hur omfattande den är. Det är med hjälp av denna vi upptäcker, växer och bättrar på rörligheten. På samma sätt tar vi stora kliv framåt även på en psykologisk nivå. Familjen blir med andra ord en vital del av vår utveckling.

Kommunikation är en av mänsklighetens viktigaste verktyg. Det har visat sig vara helt avgörande för vår överlevnad även om det med jämna mellanrum på diverse sätt uppstår brister. Över tid står familjen för den överlägset största skaran med vilka vi människor kommunicerar med. Den första tiden av vårt liv kretsar i en ständig närhet till familjen och det är i sin tur också dessa som till största delen ligger bakom det språk vi lär oss. Det här suger de minsta åt sig likt en svamp på vatten och det är också just denna grupp som lättast lär sig ett språk. Små barn kan egentligen lära sig vilket språk som helst oavsett miljö eftersom det sker en ständig exponering.

Vad är det då som utmärker en familj i sin renaste form? Detta fenomen genomför en ständigt kontinuerlig resa och hålls samman av diverse faktorer. Det är ett förhållandevis brett begrepp som vi trots allt förknippar det med och håller sig tämligen flytande. Även om de flesta av oss känner till det familjära som den minsta gemensamma nämnaren i släkten kan detta uttryck även baseras på andra premisser.

Familjebegreppet kan i vissa fall även appliceras på andra områden såsom de närmsta vännerna, de goda kollegerna på företaget eller till och med massören alternativt frisören. Det finns inget rätt eller fel gällande vad familj egentligen är eller vad den står för. Vi kommer alla från olika bakgrund samt är välsignade med olika förutsättningar. Familjen är här inget undantag. Den röda tråden är att den riktiga familjen oavsett hur den än är utformad är den som finns där för dig och vice versa från början till slut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *