Familjen är en väl understruken ytterlighet oavsett om gemene man vill det eller inte. Det är ett begrepp starkt besläktat med närhet och kärlek. Det ligger i topp bland populära samtalsämnen i skolan, i mötet med nya människor eller på jobbet. Även om det ses som ett relativt privat område är det trots allt något vi gärna delar med oss av.

Det är i de små stunderna som den starka känslan av en familj uppstår. Den vardagliga situationen är inte sällan också oftast det som avgör hur familjelivet förhåller sig. Detta är inte heller särskilt konstigt eftersom det är just familjen vi kommer hem till efter skolan, arbetet eller weekendresan såvida den sistnämnda inte redan spenderats med dessa. Även om lärosätet alternativt arbetsplatsen tillsammans med sängen är de platser vi spenderar merparten av livet står ändå familjen för den punkt vi i slutändan alltid vill återvända till. Trots att familjen inte är en fysisk plats kan det emellertid inte stickas under stol med att den med fördel kan fungera som en. Skillnaden är att denna lokalisering kan förflytta sig över både tid, rum och situation med den gemensamma nämnaren att den alltid vill bli besökt.

Familjen som helhet befinner sig i en ständig förändring eftersom den till mångt och mycket baseras på det vi aldrig kan påverka, nämligen tiden. Det handlar i stor utsträckning om ett ständigt pågående samarbete mellan individ och kollektiv. Det är också just det här som utformar familjen till det vi känner till den som. Den håller sig levande med hjälp av lika delar individualism samt kollektivism där det ena förutsätter det andra och vice versa.

Familjen som helhetsperspektiv är starkt präglad av generationsväxlingar. Det här gäller den släktbaserade varianten i synnerhet. Det är i denna vi växer upp och genom livets gång utvecklas. Det här ter sig på väldigt olika sätt eftersom personligheten är i ett ständigt övergångsstadium. Även om denna när allt kommer omkring förhåller sig relativt stabil återfinns trots allt små faktorer som spelar in och medför en del förändringar i utseende.

Som tidigare nämnt föds vi in i en familj som därefter ger oss de verktyg som behövs för att i sin tur eventuellt skaffa en egen. Det här bli en aning missvisande då den ursprungliga trots allt fortfarande kan finnas kvar sida vid sida. Sedan kommer nästa generation in i bilden och medför att det här blir en cirkel full av liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *