Det är svårt att ge en entydig definition på vad familjen egentligen är för något. Den ser mer eller mindre liknande ut jorden runt men precis som allting annat kan den uppfattas så olika. Ett ledande ord i detta spektrum är som tidigare nämnt kärleken vilken också i sin tur kan framställas på så olika sätt. Begreppet i sig är minst lika svårtolkat som familjen. De ingår i ett slags beroendeförhållande där det ena inte utesluter det andra. Som bekant är vi både individer i ett kollektiv och vice versa där familjen ingår som en naturlig del i bägge företeelserna. Faktum är att det även är här vi genomför alla de där livsavgörande handlingarna som i slutändan också talar om vilka vi är. Det kan handla om den stora flytten, bostadsköpet, utbildningen eller giftermålet.

Samtidigt som den allt som oftast tillhör det närmsta skiktet i vår levnadscirkel kan familjen dessvärre även bli något gemene man tar för givet. Det här görs utan att någon särskilt nämnvärd reflektion genomförs vilket fungerar på liknande sätt som andra i vårt liv vanligt förekommande företeelser. I grund och botten handlar det om att vi människor är en anpassande varelse. Livet handlar i mångt och mycket om en ständigt pågående utveckling som kan innefatta både bra samt dåliga vägar. Det utgörs i sin tur även av olika komponenter som får hjulet att snurra. Dessa kan vara av varierande karaktär vilka i sin tur påverkar livet i allmänhet. Familjen utgör en sådan komponent där uppskattning oftast blir en mer eller mindre avgörande faktor. Det är lätt att hamna i en negativ spiral där vi fokuserar allt för mycket på det vi inte har snarare än att vara tacksamma för det bestående.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *