När det kommer till fenomenet familj står kultur och religion för två av de mest påverkande faktorerna. Det pratas till och med ofta om en familjekultur vilket skiljer mellan olika familjer avsevärt åt. Ibland behöver skillnader inte ens baseras på någon av de ovanstående ytterligheterna för att dessa tydligt ska märkas av. Även andra faktorer såsom umgänge, kommunikation och kontroll spelar en viktig roll.

För många av oss utgörs kärnfamiljen av de vi bor tillsammans med. Det här är en vanligt förekommande tankebana. Det här behöver trots allt inte alltid vara fallet då hushållet i många länder alternativt kulturer även delas med andra släktingar. Där kan en moster, farmor eller kusin ingå som en lika naturlig del som modern och sonen.

Det är ganska fascinerande hur det kan skilja sig åt så mycket. I många länder anses familjen vara den absolut viktigaste komponenten i livet och det här är även något det gärna skyltas med. Den kan utgöra en precis lika vital del även i delar av världen där andra värderingar råder. Det handlar i mångt och mycket på vilket sätt kärlek visas samt framträder i givna situationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *