Visar: 1 - 7 av 7 artiklar

Ständig gestalt

Finns det någonting som formar oss människor i samma utsträckning som familjen?
Det finns precis som med allt annat undantag även här men de flesta av

Den oundvikliga övergången

Familjen är en väl understruken ytterlighet oavsett om gemene man vill det eller inte. Det är ett begrepp starkt besläktat med närhet och kärlek. Det

Hand i hand

Det är svårt att ge en entydig definition på vad familjen egentligen är för något. Den ser mer eller mindre liknande ut jorden runt men precis som all

Delat landsskap

Hur en familj ser ut och vad den förknippas med råder det stor variation på. Om det görs en numera klassisk Google sökning på begreppet familj dyker d

Ett varierande budskap

När det kommer till fenomenet familj står kultur och religion för två av de mest påverkande faktorerna. Det pratas till och med ofta om en familjekult

Den lokala kännedomen

Familjen blir både de vi genom livet lär känna bäst och vice versa. Det uppstår lätt en inbillning i att kännedom uppstår vid de stora och livsavgöran

Högtidhet eller högfärdighet?

Hela anhörighetssituationen är även starkt förknippad med de olika högtiderna som firas på olika sätt varje år. Det här har blivit ganska generationss